fbpx

หากผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน” ได้ทำการจองห้องพักกับทางโรงแรมบ้านศิริพร รีสอร์ท (ผู้ให้บริการ) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงแรม” ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการจองและการเข้าพักที่โรงแรมได้กำหนดไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการจองห้องพัก

 • อัตราค่าบริการห้องพักที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ สำหรับจำนวนผู้ใช้บริการที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น หากต้องการเข้าพักเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ หรือต้องการบริการเสริมอื่น ๆ ท่านจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมให้กับโรงแรม ซึ่งสามารถสอบถามอัตราค่าบริการได้จากเจ้าหน้าที่
 • เด็กทารกอายุ 0-1 ปี หรือเด็กอายุ 2-4 ปี เข้าพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่านต่อห้อง ในกรณีที่ใช้เตียงที่มีอยู่แล้วในห้องพัก
 • โรงแรมถือว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุเกินกว่า 4 ปีเป็นผู้ใหญ่ จะต้องใช้เตียงเสริม และชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนด
 • ห้องพักประเภท Family Villa/Family Room นับจำนวนผู้เข้าพักตามจริงทั้งผู้ใหญ่และเด็กทุกช่วงอายุ
 • จำนวนเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดทั้งหมดจะต้องใช้เตียงเสริมหรือเปิดห้องพักเพิ่มเติม และชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนด
 • การจองห้องพักจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อโรงแรมได้รับชำระเงินมัดจำจากท่านด้วยอัตราที่ระบุไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น กรุณาติดต่อโรงแรมเพื่อยืนยันการจองโดยทันที เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นเอกสารสำคัญ
 • การจองบริการเสริมต่าง ๆ เช่น บริการเรือนำเที่ยว รถรับส่งสนามบิน ท่านจะต้องชำระมัดจำเต็มจำนวนสำหรับค่าบริการเสริมนี้ล่วงหน้า
 • หากท่านแจ้งความประสงค์ในการจองห้องพักต่อเจ้าหน้าที่ แล้วไม่มีการชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงแรมมีสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยกเลิกการจอง การแก้ไขการจอง เปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก รวมถึงนโยบายการคืนเงิน ขึ้นกับนโยบายและเงื่อนไขของรายการจองนั้น ๆ โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขขณะทำการจอง หรือเอกสารยืนยันการจองที่ท่านได้รับหลังจากทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว
 • รายการจองที่ชำระเงินด้วยวิธีการผ่อนชำระ (Installment Plan) จะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี
 • เงื่อนไขการจองนี้ไม่สามารถใช้กับรายการจองที่จองผ่านตัวแทนรับจองห้องพัก (Travel Agent) การจองในนามองค์กรหรือหน่วยงาน (Corporate Rate) การจองผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Booking Channel) หรือการจองที่มีเงื่อนไขราคาพิเศษได้ (Special Rate) โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการจองได้จากเอกสารยืนยันการจองหรือเอกสารใบเสนอราคาที่ท่านได้รับ

เงื่อนไขการเข้าพัก

 • เวลาเข้าพัก (เช็คอิน) คือ ตั้งแต่ 15.00 น. – 22.00 น. และเวลาออก (เช็คเอาท์) คือ ก่อน 12.00 น.
 • การไม่เข้าพักตามวันที่กำหนด (No-Show) ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักให้เป็นไปตามเงื่อนไขการจองที่ได้ระบุไว้
 • การเข้าพักก่อนเวลาที่กำหนด (Early Check-In) จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเท่ากับค่าบริการหนึ่งคืนของคืนก่อนหน้า (ขึ้นกับความพร้อมของห้องพัก)
 • หากท่านไม่ได้เช็คอิน ภายในเวลา 22.00 น. โรงแรมอาจถือว่ารายการจองของท่านเป็น No-Show และไม่สามารถเข้าพักได้ หากต้องการเช็คอินล่าช้า (Late Check-In) โปรดติดต่อโรงแรมล่วงหน้า
 • หากท่านไม่ได้เช็คเอาท์ ภายในเวลาที่กำหนด (Late Check-Out) จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเท่ากับค่าบริการหนึ่งคืนสำหรับวันนั้น ๆ และค่าบริการนี้จะไม่สามารถใช้เพื่อพักค้างคืนต่อได้ ในกรณีที่ห้องพักได้ถูกจองจากแขกท่านอื่นในวันดังกล่าวแล้ว (ขึ้นกับความพร้อมของห้องพัก)
 • เด็กทารกอายุ 0-1 ปี หรือเด็กอายุ 2-4 ปี เข้าพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่านต่อห้อง ในกรณีที่ใช้เตียงที่มีอยู่แล้วในห้องพัก
 • โรงแรมถือว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุเกินกว่า 4 ปีเป็นผู้ใหญ่ จะต้องใช้เตียงเสริม และชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนด
 • จำนวนเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดทั้งหมดจะต้องใช้เตียงเสริมหรือเปิดห้องพักเพิ่มเติม และชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนด
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณโรงแรมและห้องพัก หากฝ่าฝืนจะมีค่าปรับ 7,000 บาท/ห้องพัก และค่าความเสียหายตามจริง
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าพักกับทางโรงแรม เช่น ผู้ติดตาม เพื่อนหรือญาติที่ติดตามมากับท่าน กรุณาแจ้งทางโรงแรมให้ทราบก่อน และโปรดเดินทางออกจากโรงแรมภายในเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นเดียวกับผู้เข้าพักปกติ
 • ห้องพักทั้งหมดเป็นห้องปลอดบุหรี่ ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือสูบบุหรี่ภายในห้องพัก หากฝ่าฝืนจะมีค่าปรับ 7,000 บาท/ห้องพัก และค่าความเสียหายตามจริง
 • ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์บางประเภทมาใช้งาน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า เตาแก๊ส กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟ กาน้ำร้อน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี อุปกรณ์คาราโอเกะ เตารีด เป็นต้น หากฝ่าฝืน ค่าปรับตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อชิ้น
 • หากอุปกรณ์ หรือสิ่งของภายในห้องพัก เกิดการเสียหายหลังจากท่านเข้าพัก จะต้องชำระค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ในเอกสารภายในห้องพัก
 • การรีดผ้าบนที่นอน จะทำให้ผ้าและแผ่นที่นอนเสียหาย หากต้องการรีดผ้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
 • ขอความกรุณางดใช้เสียงดัง ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เพราะจะเป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของแขกท่านอื่น
 • เพื่อความปลอดภัยของแขกทุกท่าน โรงแรมจะมีการปิดประตูรั้วด้านหน้า ภายในเวลา 23.30 น.
 • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ห้ามประกอบอาหารทุกชนิดภายในบริเวณโรงแรม หากฝ่าฝืน จะต้องเสียค่าปรับ 7,000 บาทขึ้นไป
 • โรงแรมมีการจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำอัดลม เบียร์ โซดา และน้ำแข็ง
จองโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รับส่วนลด 40% สูงสุด 3000 บาทคลิกเพื่อจอง
+
×
Stay Safe with Baan Siriporn – สะอาด ปลอดภัย พักผ่อนอย่างสบายใจ ที่ บ้านศิริพร รีสอร์ท ปลอดจาก COVID-19