Advance Purchase Deal ส่วนลดพิเศษเมื่อสำรองห้องพักล่วงหน้า 5 วัน+

Advance Purchase Deal เป็นข้อเสนอพิเศษสำหรับประเภทห้องพักที่เข้าร่วมรายการ เมื่อทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์ของรีสอร์ท โดยต้องจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนถึงวันเข้าพัก โดยไม่ต้องกรอกรหัสโปรโมชั่นใด ๆ โปรดเลือกราคาประเภท Advance Purchase Deal ในขั้นตอนการจอง

Read More