อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับ Siriporn Eco-friendly🍃

Siriporn Eco-friendly🍃 ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราติดตั้งหลอดไฟแบบ LED ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไฟธรรมดา รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (NON-CFC) พร้อมระบบคีย์การ์ดประหยัดไฟภายในห้องพักทุกห้อง รวมถึงเลือกใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ อีกทั้งมีการใช้น้ำจากแม่น้ำและฝนที่ตกลงมาในการรดน้ำต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ด้านนอก

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพของแขกที่มาพัก ผู้ประกอบการ รวมถึงพนักงานให้ปลอดจากควันบุหรี่และขนของสัตว์เลี้ยง ห้องพักทุกประเภทที่บ้านศิริพร รีสอร์ท เป็นห้องพักปลอดบุหรี่และสัตว์เลี้ยง 100%

แขกทุกท่านที่เข้าพักกับบ้านศิริพร รีสอร์ท สามารถร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปกับ Siriporn Eco-friendly🍃 ได้แล้ววันนี้ เพียงแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราว่าไม่ต้องการให้เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวใหม่ทุกวัน