fbpx

วัดอัมพวันเจติยาราม

วัดอัมพวันเจติยาราม (Wat Amphawan Chetiyaram)

วัดอัมพวันเจติยาราม เดิมชื่อวัดอัมพวา เป็นวัดของตระกูลราชนิกุลบางช้าง ซึ่งสะท้อนศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้เขียนขึ้นตามแบบรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 และเป็นสถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2

อ่านต่อ

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ (Chaipattana Nurak)

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นโครงการในพระราชดำริ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวา นอกจากนี้ยังมีร้านค้าชุมชน และร้านชานชาลาจำหน่ายเครื่องดื่มและของว่าง

อ่านต่อ

ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวา (Amphawa floating market)

ตลาดน้ำอัมพวาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับรางวัลจากองค์กร UNESCO ในปี พ.ศ. 2551 ตลาดน้ำอัมพวาเปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น. ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายของ รวมถึงบริการล่องเรือชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืน

อ่านต่อ
จองออนไลน์และใส่โค้ด goodmorning รับชุดตักบาตรฟรี!จองเลย
+
×