อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (Nativity of Our Lady Cathedral)

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (Nativity of Our Lady Cathedral) เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย สร้างขึ้นโดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส ตามแบบศิลปะโกธิคสไตล์ฝรั่งเศส มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโดยฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมประสานจากอ้อยใสสีดำ ส่วนการตกแต่งภายในสวยงามอลังการด้วยงานประดับกระจกสี และภาพตามฝาผนังเล่าเรื่องราวของพระนางมารีย์พรหมจรรย์จากพระคัมภีร์

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 07.00 น. – 20.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 761 347

ข้อควรทราบ

  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  • เนื่องจากจะมีพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประจำในวันจันทร์และวันอังคาร โปรดหลีกเลี่ยงการเข้าชม
  • เข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อบาทหลวงล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมวิทยากรบรรยาย

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 19 km หรือประมาณ 25 นาที

วัดบางกุ้ง (Wat Bang Kung)

วัดบางกุ้ง (Wat Bang Kung) วัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีจุดเด่นที่พระอุโบสถ ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ ถูกปกคลุมทั้งด้วยรากของต้นโพธิ์ ต้นกร่าง และต้นไกร จนได้รับยกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในโบสถ์เป็นที่สถิตของ “หลวงพ่อนิลมณี” หรือ “หลวงพ่อดำ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงปางมารวิชัยขนาดใหญ่ สมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้ภายในยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ

วัดบางกุ้งนี้ยังมีรูปปั้นนักมวยไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินเก่าตั้งโชว์ พร้อมกับสวนสัตว์ขนาดเล็ก ที่มีทั้งกรงอูฐ กวาง และม้า ในบริเวณริมท่าน้ำของวัดอีกด้วย

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 08.00 น. – 16.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 760 630, 089 200 9684

วัดบางกุ้งอยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 12 km หรือประมาณ 24 นาที

อุทยาน ร.๒ (King Rama II Memorial Park)

อุทยาน ร.๒ (King Rama II Memorial Park) หรือ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อยู่ติดกับวัดอัมพวันเจติยาราม ลักษณะเป็นเรือนทรงไทยงามสง่า แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น หอกลาง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 และจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย หัวโขน ห้องชาย จัดแสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทยที่มีความกล้าหาญ มีพระพุทธรูปสำหรับบูชา รวมทั้งแท่นพระบรรทมซึ่งเชื่อว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ห้องหญิง แสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ โต๊ะเครื่องแป้ง คันฉ่อง ชานเรือน จัดแสดงตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ ห้องครัวและห้องน้ำ จัดแสดงลักษณะครัวไทยมีเครื่องหุงต้ม ถ้วยชามและห้องน้ำของชนชั้นกลาง ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของชนชั้นกลางในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยโรงละครกลางแจ้ง และสวนพฤกษชาติที่รวบรวมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด

เวลาเช้าชม: จันทร์-ศุกร์ 08.30 น. – 17.00 น., เสาร์-อาทิตย์ 08.30 น. – 19.30 น.
ค่าเช้าชม: ผู้ใหญ่ 30 บาท, เด็ก 10 บาท
หมายเลขโทรศัพท์: 034 750 666, 034 750 376

อุทยาน ร.๒ อยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 8.7 km หรือประมาณ 15 นาที

By Ahoerstemeier – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1089655

วัดอัมพวันเจติยาราม (Wat Amphawan Chetiyaram)

วัดอัมพวันเจติยาราม (Wat Amphawan Chetiyaram) เดิมชื่อวัดอัมพวา เป็นวัดของตระกูลราชนิกุลบางช้าง ซึ่งสะท้อนศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้เขียนขึ้นตามแบบรัตนโกสินทร์ วัดตั้งอยู่ใกล้กันกับอุทยาน ร.๒ และตลาดน้ำอัมพวา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังวัดแห่งนี้เคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และ คุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1) และเป็นสถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2 เชื่อกันว่าบริเวณพระปรางค์ของวัดอัมพวันเจติยาราม เดิมเป็นเรือนที่คุณนาคใช้เป็นที่คลอดคุณฉิมบุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 08.00 น. – 16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 725 547
วัดอัมพวันเจติยารามอยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 8.6 km หรือประมาณ 15 นาที

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ (Chaipattana Nurak)

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ (Amphawa Chaipattana Nurak) เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวาทั้งในด้านกายภาพ และการดำเนินชีวิตของผู้อาศัยในพื้นที่และชุมชน โครงการตั้งอยู่ในตลาดน้ำอัมพวา ภายในโครงการนั้นแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สวนสาธิตการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ เช่น สวนมะพร้าวและพืชต่างๆ มุมสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว ลาน “นาคะวะรังค์” ลานวัฒนธรรมที่ตั้งชื่อตามผู้บริจาคที่ดินซึ่งใช้เป็นที่สำหรับจัดกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากอัมพวา ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์นั้น จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณที่ค้นพบในอำเภออัมพวา นอกจากนี้ยังมีร้านค้าชุมชน และร้านชานชาลาจำหน่ายเครื่องดื่มและของว่าง

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 08.00 น. – 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 752 245, 02 282 4425 ต่อ 006-7, 02 252 9880
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์อยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 8.7 km หรือประมาณ 18 นาที

ขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://www.chaipat.or.th/royal-projects-in-various-regions/central/3784-2011-03-18-07-03-46.html

ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน (Fireflies watching boat tour)

ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน (Fireflies watching boat tour) เป็นหนึ่งในกิจกรรมซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลองแถวอัมพวาที่เป็นแหล่งธรรมชาติริมน้ำที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก เช่น ต้นลำพูที่อยู่ตามริมแม่น้ำ เพื่อดูแสงไฟระยิบระยับสวยงามของเจ้าแมลงหิ่งห้อยเหล่านี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะ ท่านสามารถไปล่องเรือชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ โดยขึ้นเรือจากท่าเรือทัวร์ซึ่งมีให้บริการอยู่จำนวนมากที่ตลาดน้ำอัมพวา ค่าบริการท่านละ 60 บาท หรือหากมาเป็นหมู่คณะ สามารถใช้บริการล่องเรือนำเที่ยวแบบเหมาลำส่วนตัวจากทางรีสอร์ทได้ โดยเรือจะมารับที่ท่าน้ำของรีสอร์ทกันเลยค่ะ

ทิ้งถ่วง หรือ หิ่งห้อย เป็นชื่อเรียกแมลงปีกแข็ง ทั่วทั้งโลกมีทิ้งถ่วงประมาณ 2,000 ชนิด นับว่าเป็นแมลงที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือสามารถบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์และสมดุลของธรรมชาติได้ อีกทั้งยังมีมีแสงเรือง ๆ ที่ก้น ซึ่งจะส่องประกายสวยงามในยามค่ำคืน

ตลาดน้ำอัมพวา (Amphawa floating market)

ตลาดน้ำอัมพวา (Amphawa floating market) ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นตลาดน้ำใกล้กรุงเทพฯ ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง ชุมชนอัมพวาแห่งนี้มีการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ำและสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในสภาพใกล้เคียงกับสมัยต้นรัตนโกสินทร์ จนได้รับรางวัล “UNESCO Asian-Pacific for Culture Heritage Conservation” ระดับ Honorable Mention จากองค์กร UNESCO ในปี พ.ศ. 2551 ตลาดริมคลองอัมพวาแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดได้) ตลาดน้ำอัมพวาเปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น. ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว อาหารทะเล กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่าง ๆ และมีร้านค้าขายของบนบกด้วย บรรยากาศสบาย ๆ มีดนตรีเพื่อความเพลิดเพลินจากเสียงตามสายของชุมชนอัมพวา ท่านสามารถเดินเที่ยวชมตลาดหาซื้ออาหารรับประทาน ซื้อของฝากของที่ระลึกต่าง ๆ และล่องเรือไปชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ ค่าบริการท่านละ 60 บาท

วันธรรมดาที่ตลาดน้ำอัมพวาไม่เปิด จะมีร้านค้าและร้านอาหารบางร้านที่ยังคงเปิดให้บริการ รวมถึงมีบริการเรือชมหิ่งห้อย แต่จะไม่มีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายของในคลองอัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวาอยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 7.9 km หรือประมาณ 10-15 นาที