อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (Nativity of Our Lady Cathedral)

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (Nativity of Our Lady Cathedral) เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย สร้างขึ้นโดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส ตามแบบศิลปะโกธิคสไตล์ฝรั่งเศส มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโดยฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมประสานจากอ้อยใสสีดำ ส่วนการตกแต่งภายในสวยงามอลังการด้วยงานประดับกระจกสี และภาพตามฝาผนังเล่าเรื่องราวของพระนางมารีย์พรหมจรรย์จากพระคัมภีร์

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 07.00 น. – 20.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 761 347

ข้อควรทราบ

  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  • เนื่องจากจะมีพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประจำในวันจันทร์และวันอังคาร โปรดหลีกเลี่ยงการเข้าชม
  • เข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อบาทหลวงล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมวิทยากรบรรยาย

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 19 km หรือประมาณ 25 นาที