การจองห้องพักผ่านเจ้าหน้าที่

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบห้องพักว่างและราคาที่ โทร. 083-155-2929
  LINE: @BaanSiriporn เพิ่มเพื่อน
 2. หากมีห้องพักว่าง ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการจองต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที
 3. โอนเงินมัดจำค่าห้องพักตามจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่แจ้ง และภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด มิฉะนั้นการจองอาจถูกยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจองห้องพักโดยทันที

การจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

ขณะนี้เปิดให้จองออนไลน์ เฉพาะห้องพักประเภท เรือนเล็ก (Superior Villa) และห้องสแตนดาร์ดเตียงคู่ (Standard Room Twin) เท่านั้น

 1. ตรวจสอบห้องพักว่างและราคาได้ที่เว็บไซต์ www.baansiriporn.com
  หรือแอพพลิเคชั่น Baan Siriporn Resort บน AppStore และ PlayStore
 2. ดำเนินการจองและชำระเงินด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ รับชำระด้วยบัตร Visa, Mastercard หรือ JCB
 3. รับเอกสารยืนยันการจองทันทีทางอีเมล

* ราคาและโปรโมชั่นแต่ละช่องทางอาจแตกต่างกัน