ขั้นตอนการจองห้องพัก

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบห้องพักที่ว่าง โทรศัพท์ 083-155-2929 หรือ LINE: @BaanSiriporn เพิ่มเพื่อน
  • หากมีห้องพักว่าง ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการจองต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที
  • โอนเงินมัดจำค่าห้องพักอย่างน้อย 50% ของยอดค่าบริการรวม ภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการจอง หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด มิฉะนั้นการจองอาจถูกยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจองห้องพักโดยทันที

ชำระค่าบริการโดยโอนเงินผ่านธนาคาร

กรุณาโอนเงินค่าบริการ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, CDM, Internet/Mobile Banking มายังบัญชีธนาคารของเรา
โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นเอกสารสำคัญ

จองห้องพัก บ้านศิริพร รีสอร์ท อัมพวา