ขอบคุณสำหรับการชำระเงิน

เราไดัรับข้อมูลการชำระเงินจากท่านแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการยืนยันการจองให้กับท่านโดยเร็วที่สุด และจะมีการแจ้งสถานะการจองให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

Thank you for your payment!

We’ve received your payment information. We are going to confirm your reservation as soon as possible. We will send an email to inform you about your reservation status.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us