การชำระเงินไม่สำเร็จ

เรายังไม่ได้รับการชำระเงินจากท่าน เนื่องจากธุรกรรมไม่สำเร็จหรือการติดต่อสื่อสารของธนาคารขัดข้อง เพื่อป้องกันการถูกชาร์จเงินซ้ำซ้อน โปรดตรวจสอบกับธนาคารของออกบัตรของท่านเพื่อให้แน่ใจก่อนว่ารายการชำระเงินครั้งนี้ล้มเหลว แล้วจึงทำรายการชำระเงินใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อเราเพื่อชำระเงินด้วยวิธีอื่น

หากท่านมีข้อสงสัย โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา กดที่นี่

Payment Failed

We did not receive your payment information because the transaction is failed or bank communication is temporarily down. Please verify with your card issuer that the transaction was really failed before trying to make a payment again to avoid double charge, or contact us to change payment method.

If you have any questions, please do not hesitate to contact our guest service department.