• กรณีท่านทำรายการจองผ่านเว็บไซต์ของรีสอร์ทโดยตรง ท่านสามารถตรวจสอบลิงก์ (URL) เพื่อจัดการรายการจองของท่านได้จากอีเมลที่ท่านลงทะเบียนขณะทำการจอง
  • กรณีท่านทำรายการจองผ่านเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
  • กรณีท่านทำรายการจองผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น Online Travel Agent ต่าง ๆ โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทนั้น ๆ
×
Stay Safe with Baan Siriporn – สะอาด ปลอดภัย พักผ่อนอย่างสบายใจ ที่ บ้านศิริพร รีสอร์ท ปลอดจาก COVID-19