fbpx

ICBC: รับเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท เมื่อใช้จ่าย ณ โรงแรม

 • สำหรับบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกประเภท
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ JOY (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และส่งมาที่ 09 8269 5588 (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) โปรดเก็บรักษา SMS ตอบกลับจากทางธนาคารไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้า 300 ท่านแรกตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทาง SMS ตามลำดับก่อน-หลังจนครบสิทธิ์
 • จำกัดการลงทะเบียน 1 ครั้ง / หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน หรือ สูงสุด 4,000 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท จะถูกคำนวณจากการใช้จ่าย ณ โรงแรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทางออนไลน์ และเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์ (OTA) ที่ใช้ MCC 3500-3999 และ 7022 ตามระบบของ VISA และ UnionPay เท่านั้น ดังนั้นยอดการใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ไม่ได้มีธุรกิจหลักเป็นโรงแรมจะไม่ถูกนำมารวมในการคำนวณเครดิตเงินคืน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขจากผู้ให้บริการก่อนชำระเงิน กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนเนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ หรือจากเหตุใดที่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการเครดิตเงินคืนที่ลูกค้าทำรายการสำเร็จแล้ว
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากการใช้จ่าย ณ โรงแรมที่อ้างอิงถึงวันที่ทำรายการเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในรอบถัดไปของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายและยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมแยกจากบัตรหลัก
 • ผู้ถือบัตรที่จะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใด ๆ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center เบอร์ 0 2629 5588 (ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ในเวลาทำการของธนาคาร)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด [ref]

แชร์ข้อมูลนี้บนสื่อสังคมออนไลน์

จองบนเว็บขั้นต่ำ 1300฿ ใช้โค้ด SIRIPORN รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมคลิกเพื่อจอง
+
×
Stay Safe with Baan Siriporn – สะอาด ปลอดภัย พักผ่อนอย่างสบายใจ ที่ บ้านศิริพร รีสอร์ท ปลอดจาก COVID-19