เม.ย.
29
Event Time: 09.00 น. / Event Location: ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

มหกรรมสินค้า เล - โอ -ทอป สมุทรสงคราม 2560

จังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้า “เล – โอ – ทอป จังหวัดสมุทรสงคราม” ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

ภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP หลากหลายชุมชนได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหาร ขนม และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูป อาทิเช่น ปลาทู ปลาแห้ง กุ้งแห้ง หอยดอง กะปิ รวมทั้งการจำหน่ายส้มโอขาวใหญ่ มะพร้าวน้ำหอม และพืชผลการเกษตรในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนกิจกรรมไฮไลท์ของงาน คือ การประกวดสาวน้อยแม่กลอง อายุ 60 ปีขึ้นไป ชิงเงินรางวัลพร้อมขันน้ำพานรอง สำหรับรางวัลผู้เข้าร่วมประกวด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน รางวัลสาวน้อยก้อยใจ และรางวัลขมเชยอีก 2 รางวัล โดยจะมีการจัดประกวดในวันที่ 30 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป ตลอดจนการแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนาน จึงขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม และร่วมสนุกและร่วมเชียร์การประกวดสาวร้อยแม่กลองในวันดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด และกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก tiewpakklang.com