ก.ค.
01
Event Time: 16.30 / Event Location: ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

เชิญร่วมจัดกิจกรรม “เปิดเมืองกินฟรี” ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรม”เปิดเมืองกินฟรี” จะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เป็นการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามารับประทานอาหารฟรี มีทั้งอาหารคาวหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่มต่างๆมากมาย จึงขอเรียนเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมชม ชิม และรับประทานอาหารฟรีภายในงานดังกล่าว