ส.ค.
07
Event Time: 09.00 น. / Event Location: ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

เชิญร่วมงาน “เทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 5–7 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมภายในงานแต่ละวันจะเปิดตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. นักท่องเที่ยวจะได้ชิมและเลือกซื้อส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่สดๆจากสวนมากกว่า 60 ร้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP จากทั้ง 3 อำเภอของสมุทรสงคราม กว่า 40 ร้านค้า มีกิจกรรมการประกวดส้มโอขาวใหญ่ประเภทต่างๆ กิจกรรมจัดแข่งขันแม่-ลูกคู่แฝดทำอาหารคาวหวานจากส้มโอ การประกวดแฟนซีคู่แฝดจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ยังมีการจัดนิทรรศการด้านเกษตร ให้ข้อมูลและความรู้ตั้งแต่วิธีการปลูก การดูแลรักษา รวมถึงการเลือกซื้อส้มโอด้วย จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถมาเลือกซื้อส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่จากชาวสวนโดยตรงในราคาย่อมเยาที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก tiewpakklang.com