ส.ค.
17
Event Time: 09.00 น. / Event Location: ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

เทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีจังหวัดสมุทรสงคราม 17-19 สิงหาคม 2561

เชิญร่วมงาน “เทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม