ก.ย.
03
Event Time: 09.00 น. / Event Location: ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

“ส้มโอขาวใหญ่หวาน อาหาร – ขนมหวานอร่อย และของดีเมืองแม่กลอง” ตั้งแต่ 1-3 กันยายน 2560 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานฯ รับชมการประกวด “คู่หวานน้ำตาลมะพร้าว” ชิงรางวัลฯ และการออกร้านจำหน่ายส้มโอขาวใหญ่ราคายอมเยาจากเกษตรกรโดยตรง อาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป สินค้า OTOP และขนมหวานเมืองแม่กลองชั้นเลิศ

ส้มโอขาวใหญ่หวาน อาหาร-ของหวานอร่อย และของดีเมืองแม่กลอง 1-3 กันยายน 2560

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก Facebook TAT Samut Songkhram