พ.ย.
03
Event Time: 19.00 น. / Event Location: วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

ลอยกระทงกาบกล้วยเป็นอีกหน่ึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนจังหวัดสมุทรสงครามที่มีมาช้านานเลยนะคะ ด้วยความสวยงามของกระทงกาบกล้วยที่ลอยสว่างไสวไปทั่วแม่น้ำแม่กลองทำให้เป็นที่ติดตาตรึงใจของผู้ที่ได้พบเห็น ในปีนี้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของการลอยกระทงกาบกล้วย จำนวน 200,000 ใบ พร้อมด้วยการปล่อยเรือไฟ จำนวน 12 ลำ และการแสดงต่าง ๆ

เชิญเที่ยวงานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก tiewpakklang.com