ก.พ.
12
Event Time: 05.00 น. / Event Location: อาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 60 Km. แข่งขันเปตอง โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://darunaminimarathon12.com/