ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (Damnoen Saduak floating market)

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (Damnoen Saduak floating market) เป็นตลาดน้ำเก่าแก่นับร้อยปี ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติจำนวนมาก เดินทางมากันอย่างไม่ขาดสายเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดน้ำแห่งนี้ซึ่งแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย แต่ก็ยังคงบรรยากาศเหมือนสมัย 100 กว่าปีก่อน สินค้าที่มีจำหน่ายจะมีทั้งอาหาร ขนมหวาน ของที่ระลึก สินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ซึ่งมักเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ

ท่านสามารถลงเรือชมบรรยากาศของตลาดน้ำแห่งนี้ได้ เรือพาย ราคาประมาณ 400 บาท และเรือหางยาว ราคาประมาณ 600 บาท นั่งได้ประมาณ 6-8 ท่าน โดยเรือจะพาล่องไปตามคลองเพื่อดูสวน การทำน้ำตาลสด ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 07.00 น. – 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 032 241 023

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 20.7 km หรือประมาณ 24 นาที

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (Nativity of Our Lady Cathedral)

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (Nativity of Our Lady Cathedral) เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย สร้างขึ้นโดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส ตามแบบศิลปะโกธิคสไตล์ฝรั่งเศส มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโดยฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมประสานจากอ้อยใสสีดำ ส่วนการตกแต่งภายในสวยงามอลังการด้วยงานประดับกระจกสี และภาพตามฝาผนังเล่าเรื่องราวของพระนางมารีย์พรหมจรรย์จากพระคัมภีร์

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 07.00 น. – 20.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 761 347

ข้อควรทราบ

  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  • เนื่องจากจะมีพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประจำในวันจันทร์และวันอังคาร โปรดหลีกเลี่ยงการเข้าชม
  • เข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อบาทหลวงล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมวิทยากรบรรยาย

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 19 km หรือประมาณ 25 นาที

ปลูกป่าชายเลน สมุทรสงคราม (Plant mangrove trees)

ปลูกป่าชายเลน (Plant mangrove trees) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ที่สามารถทำได้ง่ายและก่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ปลูกป่าชายเลนอยู่ที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชายเลนมากกว่า 2,000 ไร่ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือองค์กรที่สนใจฟื้นฟูป่าชายเลน นอกจากนี้ยังสามารถนั่งเรือชมพื้นที่ป่าชายเลน ชมนกนานาชนิด รวมทั้งลิงแสม และสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงอย่างใกล้ชิดได้อีกด้วย

นอกจากที่ชุมชนคลองโคนจะมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังมีร้านอาหารทะเลสด ๆ มากมาย ใช้วัตถุดิบส่งตรงจากชาวประมงพื้นถิ่นด้วยราคาย่อมเยาที่ยากจะหาได้จากที่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูปูไข่ และยำใบชะครามที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนนะคะ

หมายเลขโทรศัพท์: 034 731 329 (อบต.คลองโคน), 082 794 1956, 086 177 7942 (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคน)

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน อยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 14.4 km หรือประมาณ 18 นาที

วัดบางกุ้ง (Wat Bang Kung)

วัดบางกุ้ง (Wat Bang Kung) วัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีจุดเด่นที่พระอุโบสถ ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ ถูกปกคลุมทั้งด้วยรากของต้นโพธิ์ ต้นกร่าง และต้นไกร จนได้รับยกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในโบสถ์เป็นที่สถิตของ “หลวงพ่อนิลมณี” หรือ “หลวงพ่อดำ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงปางมารวิชัยขนาดใหญ่ สมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้ภายในยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ

วัดบางกุ้งนี้ยังมีรูปปั้นนักมวยไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินเก่าตั้งโชว์ พร้อมกับสวนสัตว์ขนาดเล็ก ที่มีทั้งกรงอูฐ กวาง และม้า ในบริเวณริมท่าน้ำของวัดอีกด้วย

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 08.00 น. – 16.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 760 630, 089 200 9684

วัดบางกุ้งอยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 12 km หรือประมาณ 24 นาที

ตลาดน้ำท่าคา (Thaka floating market)

ตลาดน้ำท่าคา (Thaka floating market)

ตลาดน้ำท่าคา (Thaka floating market) ตลาดเก่าแก่ที่สะท้อนวิถีชีวิตริมคลองได้เป็นอย่างดีกับบรรยากาศแบบคลาสสิก สถานที่แลกเปลี่ยนซื้อขายของชาวสวนที่พายเรือนำพืชผักผลไม้สด ๆ จากสวนออกมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา อีกทั้งยังมีบริการล่องเรือชมสวน สาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว การหยอดน้ำตาลมะพร้าว ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบริเวณทางเข้าตลาดค่ะ

เวลาเช้าชม: ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และทุกวันขึ้นหรือแรม 2 ค่ำ 7 ค่ำ 12 ค่ำ (วันโกน) 06.00 น. – 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 766 208, 034 766 123 และ 034 749 380

ตลาดน้ำท่าคา อยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 11.6 km หรือประมาณ 22 นาที

อุทยาน ร.๒ (King Rama II Memorial Park)

อุทยาน ร.๒ (King Rama II Memorial Park) หรือ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อยู่ติดกับวัดอัมพวันเจติยาราม ลักษณะเป็นเรือนทรงไทยงามสง่า แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น หอกลาง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 และจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย หัวโขน ห้องชาย จัดแสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทยที่มีความกล้าหาญ มีพระพุทธรูปสำหรับบูชา รวมทั้งแท่นพระบรรทมซึ่งเชื่อว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ห้องหญิง แสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ โต๊ะเครื่องแป้ง คันฉ่อง ชานเรือน จัดแสดงตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ ห้องครัวและห้องน้ำ จัดแสดงลักษณะครัวไทยมีเครื่องหุงต้ม ถ้วยชามและห้องน้ำของชนชั้นกลาง ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของชนชั้นกลางในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยโรงละครกลางแจ้ง และสวนพฤกษชาติที่รวบรวมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด

เวลาเช้าชม: จันทร์-ศุกร์ 08.30 น. – 17.00 น., เสาร์-อาทิตย์ 08.30 น. – 19.30 น.
ค่าเช้าชม: ผู้ใหญ่ 30 บาท, เด็ก 10 บาท
หมายเลขโทรศัพท์: 034 750 666, 034 750 376

อุทยาน ร.๒ อยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 8.7 km หรือประมาณ 15 นาที

By Ahoerstemeier – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1089655

วัดอัมพวันเจติยาราม (Wat Amphawan Chetiyaram)

วัดอัมพวันเจติยาราม (Wat Amphawan Chetiyaram) เดิมชื่อวัดอัมพวา เป็นวัดของตระกูลราชนิกุลบางช้าง ซึ่งสะท้อนศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้เขียนขึ้นตามแบบรัตนโกสินทร์ วัดตั้งอยู่ใกล้กันกับอุทยาน ร.๒ และตลาดน้ำอัมพวา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังวัดแห่งนี้เคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และ คุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1) และเป็นสถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2 เชื่อกันว่าบริเวณพระปรางค์ของวัดอัมพวันเจติยาราม เดิมเป็นเรือนที่คุณนาคใช้เป็นที่คลอดคุณฉิมบุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 08.00 น. – 16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 725 547
วัดอัมพวันเจติยารามอยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 8.6 km หรือประมาณ 15 นาที

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ (Chaipattana Nurak)

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ (Amphawa Chaipattana Nurak) เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวาทั้งในด้านกายภาพ และการดำเนินชีวิตของผู้อาศัยในพื้นที่และชุมชน โครงการตั้งอยู่ในตลาดน้ำอัมพวา ภายในโครงการนั้นแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สวนสาธิตการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ เช่น สวนมะพร้าวและพืชต่างๆ มุมสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว ลาน “นาคะวะรังค์” ลานวัฒนธรรมที่ตั้งชื่อตามผู้บริจาคที่ดินซึ่งใช้เป็นที่สำหรับจัดกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากอัมพวา ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์นั้น จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณที่ค้นพบในอำเภออัมพวา นอกจากนี้ยังมีร้านค้าชุมชน และร้านชานชาลาจำหน่ายเครื่องดื่มและของว่าง

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 08.00 น. – 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 752 245, 02 282 4425 ต่อ 006-7, 02 252 9880
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์อยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 8.7 km หรือประมาณ 18 นาที

ขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://www.chaipat.or.th/royal-projects-in-various-regions/central/3784-2011-03-18-07-03-46.html

ดอนหอยหลอด (Don Hoi Lot)

ดอนหอยหลอด (Don Hoi Lot)

ดอนหอยหลอด (Don Hoi Lot) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด สมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด” ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 แห่ง แห่งแรก ได้แก่ ดอนนอก อยู่บริเวณปากอ่าวแม่กลอง เดินทางไปได้โดยทางเรือ ดอนในอยู่ที่ชายหาดหมู่บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง และอีกแห่งคือ ชายหาดหมู่บ้านบางบ่อ ตำบลบางแก้ว สามารถเดินทางไปได้โดยทางรถยนต์ บริเวณสันดอนมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ หอยหลอด หอยลาย หอยปุก หอยปากเป็ด หอยแครง แต่พบว่าหอยหลอดเป็นหอยที่มีจำนวนมากที่สุด จึงเป็นจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้หอยหลอดเป็นหอยชนิด 2 ฝา ตัวสีขาวขุ่น มีเปลือกคล้ายหลอดกาแฟ ฝังตัวอยู่ในเลน การจับหอยหลอด จะจับในช่วงน้ำลงสุด โดยใช้ไม้เล็ก ๆ ขนาดก้านธูป จุ่มปูนขาว แล้วแทงลงไปในรูหอยหลอด หอยจะเมาปูนแล้วโผล่ขึ้นมาให้จับ ไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอน เพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมด ช่วงเวลาเหมาะสมที่จะท่องเที่ยวดอนหอยหลอด คือ ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เพราะน้ำทะเลจะลดลงนานกว่าช่วงเวลาอื่น และสามารถมองเห็นสันดอนโผล่ขึ้นมา

อีกสิ่งที่พลาดไม่ได้กับการไปเยือนดอนหอยหลอด คือการสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลอยู่ติดริมชายทะเลอ่าวไทยเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงร้านขายของฝาก เช่น ปลาหมึกแห้ง ปลาเค็ม ปลาแห้ง กะปิ น้ำปลา เป็นต้น

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 08.00 น. – 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 723 736, 034 723 749 (ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

ข้อควรทราบ

  • หากท่านต้องการนั่งเรือออกไปหยอดหอยหลอด โปรดตรวจสอบตารางน้ำขึ้น-ลง หรือติดต่อศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจสอบช่วงเวลาที่เหมาะสม โทร. 034 723 736

ดอนหอยหลอด อยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 7 km หรือประมาณ 14 นาที

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (Wat Phet Samut Worawihan)

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (Wat Phet Samut Worawihan) หรือวัดบ้านแหลม ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อบ้านแหลมปางอุ้มบาตรขนาดเท่าคนจริง สูงประมาณ 167 เซนติเมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของไทย ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ศูนย์รวมศรัทธาและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพสักการะอย่างกว้างขวางของชาวไทยทุกสารทิศมานานนับสมัยจน ถึงกับมีคำกล่าวว่า หากไม่ได้มานมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็เสมือนมาไม่ถึงเมืองสมุทรสงคราม เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลม แล้วจะช่วยเสริมอำนาจบารมีแก่ชีวิต บังเกิดแต่ความเป็นสิริมงคลสืบไป หากใครอธิษฐานของพรหลวงพ่อไว้ในเรื่องใดก็มักจะได้สมความปรารถนา และมักจะกลับมาแก้บนหลวงพ่อด้วยละครรำ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ท่านโปรดปราน โดยทุกปีจะมีการจัดงานปิดทององค์หลวงพ่อถึง 3 ครั้งด้วยกัน ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์ งานสารทเดือน 11 และเทศกาลตรุษจีน

บริเวณถนนด้านหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ในช่วงเย็นและหัวค่ำ จะมีรถเข็นขายอาหารเต็มสองฝั่งถนน อาทิ ข้าวหมูแดง ผัดไทย หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว ขนมหวาน ซึ่งท่านสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของวัดฯ ซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดนั่นเองค่ะ

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 08.00 น. – 16.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 752 847, 034 752 848
วัดเพชรสมุทรวรวิหารอยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 1.8 km หรือประมาณ 5 นาที