fbpx

เราเที่ยวด้วยกัน

Baan Siriporn Resort x เราเที่ยวด้วยกัน

สำรองห้องพัก 7 มีนาคม 2566 – 27 เมษายน 2566
เข้าพัก 10 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566

โปรดตรวจสอบก่อนการจอง

‣ ท่านเคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว (www.เราเที่ยวด้วยกัน.com)
‣ ท่านได้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”​ และกดยอมรับเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว
‣ ท่านมีจำนวนสิทธิโครงการฯ คงเหลือเพียงพอต่อการจองในครั้งนี้
‣ ท่านไม่เป็นผู้มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม
‣ ท่านต้องจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเข้าพัก
‣ ท่านได้ศึกษาเงื่อนไขของโครงการ ประเภทที่พัก เงื่อนไขและการใช้บริการของโรงแรมก่อนการตัดสินใจแล้ว

×