fbpx

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ (Chaipattana Nurak)

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ (Amphawa Chaipattana Nurak) เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวาทั้งในด้านกายภาพ และการดำเนินชีวิตของผู้อาศัยในพื้นที่และชุมชน โครงการตั้งอยู่ในตลาดน้ำอัมพวา ภายในโครงการนั้นแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สวนสาธิตการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ เช่น สวนมะพร้าวและพืชต่างๆ มุมสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว ลาน “นาคะวะรังค์” ลานวัฒนธรรมที่ตั้งชื่อตามผู้บริจาคที่ดินซึ่งใช้เป็นที่สำหรับจัดกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากอัมพวา ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์นั้น จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณที่ค้นพบในอำเภออัมพวา นอกจากนี้ยังมีร้านค้าชุมชน และร้านชานชาลาจำหน่ายเครื่องดื่มและของว่าง

เวลาเช้าชม: ทุกวัน 08.00 น. – 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์: 034 752 245, 02 282 4425 ต่อ 006-7, 02 252 9880
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์อยู่ใกล้บ้านศิริพร รีสอร์ท เพียง 8.7 km หรือประมาณ 18 นาที

ขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://www.chaipat.or.th/royal-projects-in-various-regions/central/3784-2011-03-18-07-03-46.html

แชร์ข้อมูลนี้บนสื่อสังคมออนไลน์

จองออนไลน์และใส่โค้ด goodmorning รับชุดตักบาตรฟรี!จองเลย
+
×

ขณะนี้มี [amount] ท่าน กำลังดูโรงแรมของเรา