By / 19th เมษายน, 2018 / Blog / Comments

น้ำหวานดอกมะพร้าว (Coconut Flower Syrup)

น้ำหวานดอกมะพร้าว (Coconut Flower Syrup) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการทำน้ำตาลมะพร้าวของชาวชุมชนอัมพวาที่ได้ต่อยอดโดยนำนวัตกรรมอันทันสมัยมาปรับปรุงมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ที่รักสุขภาพ น้ำหวานไซรัปที่สกัดจากเกสรดอกมะพร้าวแท้ ๆ 100% จากแหล่งสวนมะพร้าวธรรมชาติในชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อุดมด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เหมาะสำหรับการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม โดยให้ความหอมหวาน กลมกล่อมจากธรรมชาติ ใช้ทดแทนน้ำผึ้ง

น้ำหวานดอกมะพร้าวเป็นน้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาล (GI, Glycemic Index) ระหว่าง 35-50 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าน้ำผึ้งและน้ำตาลทรายขาว จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสมุทรสงคราม กระจายรายได้สู่ชุมชน

สั่งซื้อสินค้าพร้อมจัดส่งถึงบ้านได้แล้ววันนี้ สอบถามสินค้า โทร. 0831552929 หรือ LINE: @baansiriporn